مقالات و تازه های مدرسه کسب و کار بن ژیوار

علیجاه شهربانویی
دانشجوی رشته دکترای مدیریت عالی کسب و کار DBA
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بازرگانی، گرایش بازاریابی
فارغ التحصیل رشته مدیریت حرفه ای MBA
فارغ التحصیل رشته بازاریابی حرفه ای از موسسه “کیان” با درجه A
فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه “علم و صنعت ایران”
مسوولیت های اجرایی
هدایت کانون تبلیغاتی سان از سال ۱۳۸۲ تا کنون به عنوان تنها موسس و مدیراجرایی
همکاری در قالب مشاور با آژانس های ممتاز و معتبر بازاریابی و تبلیغاتی ایرانی و بین المللی
نقد، بررسی و ارائه راهکارهای تبلیغاتی در روزنامه “فرصت امروز” و وب سایت “کافه بازاریابی”
همراهی و همکاری با سازمان های متعدد درقالب ارائه و اجرای برنامه های بازاریابی، برندینگ و تبلیغات
هدایت کانون تبلیغاتی آبان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ به عنوان موسس و مدیرعامل