لطفا ۱۰۰ دلار به من قرض بده تا ” گری ” را افتتاح کنم!