کارگاه اصول و فنون مصاحبه استخدامی

به همت پروفسور دکتر محمود ساعتچی، بنیانگذار جهانی رشته روانشناسی بهره وری راهبردی