معرفی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

bonzhivarbs-small معرفی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

با ریشه در گذشته، برای خلق آینده...

این شعار رسمی ما در مدرسه کسب و کار بن ِژیوار است که به باور ما برای ایجاد تفاوتی ملموس در عرصه آموزش های مهارتی و کاربردی سطح بالا در حوزه های کلیدی و راهبردی مدیریت، کارآفرینی، رهبری و کسب و کار مبدل گردیده است. مدرسه کسب و کار بن ژیوار جایی است که علاقه مندان به فراگیری مهارت های علمی و کاربردی سطح بالا و مطابق با استانداردهای روز جهانی برای مبدل شدن به ایده پردازان، مدیران توانمند، کارآفرینان موفق و رهبران مسلط و پرتوان آینده دنیای کسب و کار به آن می آیند. ما با ارائه خدمات سطح بالا در محیطی لوکس و متمایز با بسیاری از مراکز آموزشی ایران و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مهارت محور، آنان را برای خلق ایده های نو، آینده ای نو و دنیایی نو همراهی می کنیم….

تیم رهبری و مدیریت

dahri-2 معرفی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

مدرسه کسب و کار بن ژیوار توسط گروهی حرفه ای رهبری و مدیریت می گردد. موسسین مدرسه کسب و کار بن ژیوار با دارا بودن سوابق کارآفرینی،حرفه ای، اجرایی و علمی سطح بالای داخلی و بین المللی هدف خود را بر ایجاد بستری خاص و متمایز برای پرورش استعدادهای دانشپذیران و مهارت آموزان و ارائه نظام آموزشی مطابق با مدارس کسب و کار مطرح جهانی قرار داده اند. ما یک تیم هستیم؛ این باور ما در کلیه سطوح رهبری و مدیریت مدرسه کسب و کار بن ژیوار است.

اساتید و کادر علمی

prof2 معرفی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

مدرسه کسب و کار بن ژیوار، پلی است مستحکم برای ارتباط میان علم و عمل، دانش و تجربه، صنعت و دانشگاه و تحقیق و اجرا! ما در مدرسه کسب و کار بن ژیوار با دقتی بالا اساتید برجسته و تراز اول داخلی و خارجی را برای برگزاری دوره های آموزشی و آماده سازی کارآفرینان، مدیران و رهبران آینده دنیای کسب و کار جهت پذیرش مسئولیت های خطیر و ایفای نقشی فعال و سازنده، گردهم آورده ایم. تجربه، دانش و عملگرایی و روش تدریس مهارتگرایانه از ویژگی های برجسته اساتید ما هستند.

آشنایی با پردیس (کمپس) مدرسه کسب و کار بن ژیوار

به روزترین امکانات و زیرساخت های آموزشی، تکنولوژیک و ارتباطی را در مدرسه کسب و کار بن ژیوار برای رفاه و آسایش دانشپذیران و مهارت آموزان مان گردهم آورده ایم؛ در زمان حضورتان در مدرسه کسب و کار بن ژیوار، با آرامش و انرژی بالا به فراگیری دانش و مهارت های کارآفرینی، مدیریت و رهبری دنیای کسب و کار خواهید پرداخت.

همکاران و حامیان مدرسه کسب و کار بن ژیوار

به روزترین امکانات و زیرساخت های آموزشی، تکنولوژیک و ارتباطی را در مدرسه کسب و کار بن ژیوار برای رفاه و آسایش دانشپذیران و مهارت آموزان مان گردهم آورده ایم؛ در زمان حضورتان در مدرسه کسب و کار بن ژیوار، با آرامش و انرژی بالا به فراگیری دانش و مهارت های کارآفرینی، مدیریت و رهبری دنیای کسب و کار خواهید پرداخت.

مراکز همکار داخلی و بین المللی

به روزترین امکانات و زیرساخت های آموزشی، تکنولوژیک و ارتباطی را در مدرسه کسب و کار بن ژیوار برای رفاه و آسایش دانشپذیران و مهارت آموزان مان گردهم آورده ایم؛ در زمان حضورتان در مدرسه کسب و کار بن ژیوار، با آرامش و انرژی بالا به فراگیری دانش و مهارت های کارآفرینی، مدیریت و رهبری دنیای کسب و کار خواهید پرداخت.

نشریات مدرسه کسب و کار بن ژیوار

به روزترین امکانات و زیرساخت های آموزشی، تکنولوژیک و ارتباطی را در مدرسه کسب و کار بن ژیوار برای رفاه و آسایش دانشپذیران و مهارت آموزان مان گردهم آورده ایم؛ در زمان حضورتان در مدرسه کسب و کار بن ژیوار، با آرامش و انرژی بالا به فراگیری دانش و مهارت های کارآفرینی، مدیریت و رهبری دنیای کسب و کار خواهید پرداخت.