دکتر (پروفسور) محمد حقیقی

عضو هیئت علمی، نایب رئیس شورای عالی آموزشی و ریاست دپارتمان علمی بازاریابی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

معرفی چهره برجسته و استاد فرهیخته دکتر محمد حقیقی

dr-haghighi2-bonzhivarbs دکتر محمد حقیقی

دکتر محمد حقیقی عضو هیئت علمی، نایب رئیس شورای عالی آموزشی و ریاست دپارتمان علمی بازاریابی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

بی شک افتخار بسیاری از متخصصین و دانش آموختگان رشته بازاریابی در ایران، فراگیری دانش و مهارت های کلیدی بازاریابی در محضر دکتر محمد حقیقی است و بسیاری او را پدر علم بازاریابی ایران می دانند. او که با بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس و عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران در حال اخذ مرتبه استادی (Professor) است به عنوان یکی از ارکان کلیدی در مدرسه کسب و کار بن ژیوار نیز فعالیت می نماید. مدرسه کسب و کار بن ژیوار، افتخار آن را دارد تا به همت چهره های برجسته و سرشناس علمی، آموزشی و فرهنگی کشور بنا نهاده شده است. دکتر محمد حقیقی از جمله چهره های ماندگار و برجسته علمی، آموزشی و فرهنگی کشور است که با سمت عضو ارشد شورای عالی آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار و ریاست دپارتمان علمی بازاریابی و ناظر ارشد دپارتمان های علمی فروش، تبلیغات و برند با کوله باری از دانش، مهارت، اندیشه و تجربه حضور پررنگ و پرباری را در مدرسه کسب و کار بن ژیوار داشته و به هدایت اساتید، دانشجویان و دانشپذیران این مرکز در آموزش و فراگیری علوم رشته بازاریابی دارند.

جایگاه، سمت ها و مسئولیت ها در مدرسه کسب و کار بن ژیوار:

عضو ارشد و نایب رئیس شورای عالی آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار  (عالی ترین مرجع تصمیم گیری های علمی در ساختار مدرسه کسب و کار بن ژیوار)

مشاور ارشد مدیر علمی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

ریاست دپارتمان علمی بازاریابی (Dean of Marketing Faculty)

ناظر ارشد و عضو عالی دپارتمان های علمی فروش، تبلیغات و برند 

شرحی بر زندگی نامه و فعالیت های علمی و آموزشی دکتر محمد حقیقی

دکتر محمد حقیقی کارشناسی در سال ۱۳۵۳ در رشته امور مالی و اداری از دانشگاه تهران اخذ و از همان زمان به فعالیت علمی و تدریس پرداخت. وی در سال ۱۳۵۷ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد (MBA) خود از دانشگاه اوکلاهاماسیتی آمریکا گردید و در سال ۱۳۶۲ موفق به اخذ دکترای PhD خود در رشته بازاریابی از دانشگاه کلورادو آمریکا گردید.

دکتر محمد حقیقی در طی فعالیت های پربار علمی و آموزشی خود، به سازمان های مهم دولتی، اقتصادی و صنعتی کشور نیز خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی متعددی را نیز ارائه نموده است و شاگردان بسیاری را در رشته بازاریابی تربیت نموده است که بسیاری از آنها خود امروز از چهره های مطرح عرصه مدیریت بازاریابی کشور محسوب می شوند.

دکتر محمد حقیقی در طی بیش از ۳۰ سال فعالیت خود به عنوان مدرس دانشگاه و طی مدارج علمی آکادمیک از درجه استادیاری تا دانشیاری، در حال سپری کردن آخرین مرحله اداری برای اخذ درجه استاد تمامی (Professor) از وزارت علوم می باشد. او در طی دوران پربار فعالیت های علمی و پژوهشی خود بیش از ۵۰ عنوان درسی را در مقاطع مختلف دانشگاهی در رشته های بازاریابی، مدیریت استراتژیک و مدیریت سازمان تدریس نموده و دارای تالیفات ارزنده علمی، آموزشی و پژوهشی متعددی است.

برخی از تالیفات ایشان عبارتند از:

۱) حقیقى ، محمد. “بازرگانى بین المللى ( نظریه ها وکاربردها ).” : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۴
۲) حقیقى ، محمد، رضا نویدى نکو و محمود زمانى. “مدیریت کانال هاى توزیع و فروش.” تهران: مهربان نشر، ۱۳۹۱
۳) حقیقى ، محمد، رضا نویدى نکو و محمود زمانى. “اصول و مبانى کارآفرینى.” تهران: دانایى توانایى، ۱۳۹۱
۴) حقیقى ، محمد، رضا نویدى نکو و محمود زمانى. “مدیریت کانال هاى توزیع و فرش با تاکید بر سیستم پخش مویرگى .” تهران: مهربان نشر، ۱۳۹۱
۵) حقیقى ، محمد، سید مجتبى موسوى و مرتضى انوشه. “مدیریت استراتژیک نظریه ها و کاربردها.” تهران: نگاه دانش، ۱۳۹۲
۶) حقیقى ، محمد و سید مجتبى موسوى. “مدیریت استراتژیک ،مفاهیم و کاربردها.” تهران: نگاه دانش، ۱۳۹۲

برخی از کتب ترجمه شده توسط ایشان عبارتند از:

کتابهاى ترجمه شده
۱) حقیقى ، محمد، سعید سره و ستار حمزه. “طرح کسب و کار.” تهران: انتشارات میدانچى، ۱۳۹۲
۲) حقیقى ، محمد و مسعود کرمى. “مبانى نظریه پردازى در بازاریابى.” تهران: مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۹۲
۳) حقیقى ، محمد، سعید سره و ستار حمزه. “طرح کسب و کار هوشمندانه.” تهران: انتشارات میدانچى، ۱۳۹۲

برخی از مقالات مهم بین المللی و ISI ایشان عبارتند از:

  1. Ghazaleh Moghareh Abed, and Mohammad Haghighi. “The effect of selling STRATEG on sales ” Business Strategy Series 10, no. — (1732): 266-282.
  1. Jandaghi, Gholamreza, Pour Davoud Hossein, Mohammad Haghighi, and Hashemi Seyedeh Ommolbanin. “Modeling the Relationship between the Selection of a Mobile and the Variables of Consumer Behavior by using Probabilistic Neural ” Asian African Journal of Economics and Econometrics 9, no. 1 (2009): 215-226.
  1. Estiri, mehrdad, Mohammad Haghighi, Reza MohammadKazemi, hamzeh rayej, and Mohammad Jahed. “Promotion inIran’s Football pro – league Important but Weak.” International Journal of Applied Sports Sciences 22, no. 1 (2010): 59-79.
  1. Haghighi, Mohammad, Ali Divandri, and Masoud Keymasi Ben Kamari. “The impact of 3D e-readiness on e-banking development in Iran: A fuzzy AHP analysis.” Expert Systems with Applications 37, no. 6 (2010): 4084-4093.
  1. Haghighi, Mohammad, Ali Divandri, and Masoud Keimasi. “The impact of 3d e-readiness on e – banking developing in Iran: A fuzzy AHP analiysis.” Expert Systems with Applications 37, no. 6 (2010): 4084-4093.
  1. Haghighi, Mohammad, Seyed Reza Seyed Javadin, and Mohammad Abaszadeh. “Effect of Specific emotion on retrospective evaluation of experience.” Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 1, no. 2 (2012)

ایشان بیش از ۲۷ عنوان مقاله در کنفرانس ها، نشریات و ژورنال های علمی و پژوهشی داخلی نیز منتشر نموده اند.

منبع: وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

ایمیل: prof.haghighi@bonzhivarbs.com

ایمیل دانشگاه تهران: mhaghighi@ut.ac.ir