دونالد ترامپ بازاریاب بهتر برنده شد |علیجاه شهربانویی