دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

دبی 8 اسفند 1394 با امکان پذیرش مقالات فارسی و انگلیسی و نمایه سازی در ژورنال های بین المللی ISI و ISC