دوره DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار

دوره DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار

DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAMS

عالی ترین دوره های راهبردی مدیریت و راهبری کسب و کار با رویکرد مهارتی و کاربردی

دوره های DBA سه ساله مدرسه کسب و کار بن ژیوار، عالی ترین دوره های مدیریتی و کارآفرینی موجود در کشور با رویکرد مهارتی و کاربردی هستند. این دوره ها تحت نظارت سازمان جهانی کار (ILO) و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور برگزار می گردند.

DBA-350_7361698f071667c9d6ffb6b6a7ab8146 دوره DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار

دوره های DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار

رویکرد اصلی این دوره ها، مهارتی و کاربردی است و بر همین اساس بیش از ۷۰% محتوای دوره ها بر اساس مهارت آموزی و ایجاد مهارت های کلیدی برای کارآفرینی، مدیریت راهبردی، راهبری کسب و کار و مبدل شدن به متخصصین و راهبران مهارت گرا و عملگرا در دنیای کسب و کار تدوین گردیده اند. محتوای این دوره ها بر اساس استانداردهای سطح بالای سازمان جهانی کار و با استفاده از محتوای برترین مدارس کسب و کار جهان تهیه و تدوین گردیده اند و مطابق با نیازها و ویژگی های بازار ایران تطبیق یافته اند.

سبک آموزشی خاص دوره های DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار بر اساس سه اصل اساسی دانش، مهارت و تجربه استوار است و در طی آن سعی بر ایجاد تغییر نگرش، پرورش شهروند جهانی و آموزش مدیران و کارآفرینان مهارت گرا و عملگرا است.

دوره های DBA سه ساله مدرسه کسب و کار بن ژیوار دارای ویژگی های زیر می باشند:

  • مدت زمان دوره ها: ۳۰ ماه 
  • مجموع ساعات آموزشی: ۵۴۰ ساعت
  • مجموع ساعات پژوهش و پروژه پایانی: ۱۴۰ ساعت
  • مجموع ساعات دوره: ۶۸۰ ساعت
  • محتوای دوره: مهارتی و کاربردی
  • گرایش های فعلی دوره: ۷ گرایش راهبردی (شامل: بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک، لجستیک و مدیریت عملیات، کارآفرینی، مدیریت اجرایی و بهره وری راهبردی)
  • مزایای ویژه دوره: دریافت کارت کارآفرینی بین المللی و حمایت های کارآفرینی و شغلی جهانی 
DBA-SMALL دوره DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار
دوره های DBA در یک نگاه

عنوان مدرک: DBA سه ساله
سطح بین المللی : 8 NQF و FHEQ
مدت دوره: 30 ماه
امتیازات ویژه: دریافت کارت کارآفرینی بین المللی از ILO و اداره کار ایران، دریافت وام کارآفرینی، اخذ بالاترین درجه علمی رسمی در حوزه مدیریت حرفه ای کسب و کار

عنوان مدرک: FastTrack DBA
سطح بین المللی مدرک: 7 NQF و FHEQ
مدت دوره: 18 ماه

نهادهای ناظر بر دوره های بن ژیوار
un-ilo-logo دوره DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار
itc-ilo-blog-logo2 دوره DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار
Iran_TVTO-logo-B9D362328E-seeklogo.com_ دوره DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار