تیم مدیریت و رهبری مدرسه کسب و کار بن ژیوار

سنگها سست شوند در گه همدستی ما، همه همدست اگر دست بکاری بزنیم

مدرسه کسب و کار بن ژیوار، با ریشه در گذشته برای خلق آینده، بنا نهاده شده است. در مدرسه کسب و کار بن ژیوار، صاحبان علم و عمل، مهارت و بینش در کنار تجربه گردهم آمده اند تا افق های جدیدی را برای خلق آینده پدید آورند.
حضور چهره های برجسته و فرهیخته علمی، پژوهشی، دانشگاهی و اجرایی کشور که با رویکردی عملگرایانه و مهارت محور، نگرش ها و افق های روشن را به دانشجویان، دانشپذیران و مهارت آموزان ارائه می نمایند، نشان از ویژگی ها و رویکردهای خاص این مرکز به آموزش و پرورش مدیران، کارآفرینان و رهبران آینده دنیای کسب و کار دارد.

چهره های برجسته علمی، فرهنگی و آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

پدر جهانی علم روانشناسی بهره وری راهبردی، ارائه دهنده “نظریه چند عاملی بهره وری” و مدل واره معروف به “مناباماس” و استاد تمام بازنشسته دانشگاه علامه

پیشگام علم بازاریابی ایران، بیش از 3 دهه تدریس مستمر دانشگاهی، چهره برجسته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

بیش از 40 سال سابقه تدریس دانشگاهی در علوم مالی، CPA رسمی آمریکا و نیم قرن فعالیت پیوسته در علوم مالی

چهره های برجسته بین المللی همکار با مدرسه کسب و کار بن ژیوار