تبلیغات چریکی ایکس‌باکس ‌از شرکت مایکروسافت

تبلیغات چریکی ایکس‌باکس وابسته به شرکت مایکروسافت با صرف هزینه‌ای کم توانست به بخش زیادی از مخاطبان دسترسی پیدا کند، علائق آنها را بشناسد، گروه سنی آنها را بداند و همین اقدام توجه‌برانگیز به همراه سایر اقدامات سبب شده تا 35 درصد از سهم بازار رقیب خود را در انگلستان به چنگ آورد.