طرح ویژه ثبت نام دوره های MBA | DBA | BBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار

20% تخفیف تا 20 اسفند 1394 | با پرداخت 10% شهریه پس از کسر تخفیف ثبت نام کنید و الباقی را بصورت اقساط پرداخت نمایید