پروفسور دکتر محمود ساعتچی

Provost و ریاست شورای عالی آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

مدرسه کسب و کار بن ژیوار، افتخار آن را دارد تا به همت چهره های برجسته و سرشناس علمی، آموزشی و فرهنگی کشور بنا نهاده شده است. پروفسور دکتر محمود ساعتچی از جمله چهره های ارزشمندی هستند که با دارا بودن عالی ترین سمت علمی و آموزشی در مدرسه کسب و کار بن ژیوار، حضور دارند.

معرفی چهره ماندگار و استاد برجسته، پروفسور دکتر محمود ساعتچی

 

00000 پروفسور دکتر محمود ساعتچی

پروفسور دکتر محمود ساعتچی
Provost of Bonzhivar Business School

 

جایگاه، سمت ها و مسئولیت ها در مدرسه کسب و کار بن ژیوار:

Provost  (رئیس شورای عالی علمی و آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار – عالی ترین سمت علمی و آموزشی در مدرسه کسب وکار بن ژیوار) 

مشاور ارشد و دائمی مدیر علمی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

مشاور ارشد علمی و آموزشی مجتمع آموزشی بن ژیوار

رئیس دپارتمان های علمی «روانشناسی» و «بهره وری راهبردی» مدرسه کسب و کار بن ژیوار

 

آشنایی مختصر با پروفسو دکتر محمود ساعتچی

پروفسو دکتر محمود ساعتچی که در مهرماه ۱۳۸۳ ،  با مرتبه استادی پایه ۲۸ ،  به خواست خود و به منظور معرفی گسترده ثر زمینه روانشناسی بهره وری به مدیران سراسر کشور، به افتخار بازنشستگی نائل شده است، کماکان به تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای  دانشگاه ها،  اشتغال دارد .  وی در ســال ۱۳۴۴، موفــق به اخــذ درجه لیسانس و در سال ۱۳۴۷ نیز نایل به درجۀ فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران گردید؛ طی سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵ بخشی از دوره خدمت نظام وظیفه را در دانشکده پیاده شیراز و بخش دیگر را به عنوان افسر نیروی هوایی در قسمت تستینگ آن نیرو (در تهران) طی کرد. در سال ۱۳۴۶  به عنوان کمک کارشناس به استخدام  سازمان اموراداری و استخدامی  کشور درآمد و پس ازکسب عنوان کارشناسی ارشد، به ُپست ُ معاونت  قسمت  آزمون سازی  اداره کل آزمایش وانتخاب آن سازمان، منصوب شد. دراین زمان، ضمن بهره گیری از تجارب حاصل از اجرای جلسات گوناگون و متعدد مصاحبه استخدامی (انفرادی وگروهی)‌، در سال۱۳۴۷ اولین کتاب  مصاحبه استخدامی  را  به زبان فارسی، به چاپ رسانید. محمودساعتچی از سال ۱۳۴۸ با تدریس درس روانشناسی عمومی در ‌مدرسهعالی ادبیات وزبانهای خارجی، کار تدریس در دانشگاه را آغاز کرد ودرهمین دوره نیز شروع به ترجمه واقتباس کتاب اصول روانشناسی، اثر نرمان، ل . مان، نمود.  این کتاب درسال ۱۳۵۳در دوجلد کامل انتشاریافت وبه صورت یکی ازمعتبرترین و پرفروشترین کتابهای مرجع روانشناسی درتاریخ ایران، درآمد و کاندید بهترین کتاب سال شد. درسال ۱۳۵۳ دوره دکترای روانشناسی را در دانشگاه اله آباد در هند به اِتمام رسانید و به عنوان عضو هیأت علمی (استادیار) به مرکزآموزش مدیریت دولتی، منتقل گردید. دراین مرکز، ضمن عضویت در هیأت علمی، به ترتیب ریاست قسمت انتشارات وترجمه، مدیریت امورمطالعات و پژوهش، سرپرستی گروه مدیریت آموزش (در دوره کارشناسی ارشد) و در سال ۱۳۵۸ نیز سرپرستی موقت مرکزآموزش مدیریت دولتی را عهده دار گردید. پروفسو دکتر محمود ساعتچی طی سالهای ۱۳۵۳تا ۱۳۶۳، ضمن عضویت در هیأت علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی، ابتدا مدتی مدیریت داخلی مجله فنون اداری و ریاست دفترِکانون علوم اداری ایران را عهده دار گردید و سپس مدتی نیز مسئولیت چاپ و انتشار فصلنامه مدیریت امروز، به عهده اوگذاشته شد . در سال ۱۳۵۷، به دعوت سازمان ملل برای بازدید از مراکزآموزش مدیریت درانگلستان و مشارکت دربرگزاری دوره های آموزشی  یک ماهه برای مدیران ارشد  سازمان های پیشرفتۀ جهان،  به کالج هِنلی درانگلستان، عزیمت کرد؛ درسال ۱۳۵۸ به عنوان عضو افتخاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران انتخاب شد وضمن همکاری دربرگزاری سال جهانی کودک، به ایراد سخنرانی های هفتگی وماهانه رادیویی برای خانواده ها ، پرداخت؛ درسال ۱۳۵۹ اولین دفترمشاوره روانشناسی را درایران، تأسیس کرد؛ درسال ۱۳۶۰به مجتمع دانشگاهی علوم اداری وبازرگانی، بعداً به گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی و در سال ۱۳۷۸ نیز به گروه مدیریت دولتی آن دانشگاه منتقل شد و عهده دار تدریس دروسی نظیر؛ روانشناسی کار، روانشناسی صنعتی، توسعه سازمان، راهبردهای مدیریـت آموزشی،  بررسـی روابط فرد و سازمان، مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته، تحلیل رفتاری در سازمان های اداری و … (در  دوره های  کارشناسی ،   کارشناسی ارشد  و  دکتری) گردید . از سال ۱۳۵۳  تاکنون، پروفسو دکتر محمود ساعتچی بیش از  “ ۲۳۵۰ ” همایش یا کارگاه آموزشی یک تا پنج روزه را در زمینه های گوناگونِ روانشناسی بهره وری، روانشناسی کار و روانشناسی کاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه، برای سازمانهای دولتی و بخشهای خصوصی در تهران و  شهرهای مختلف کشور، برگزار کرده است. در این کارگاه های آموزشی، وی توانسته است امکان آشنایی هزاران مدیر و کارشناس شاغل در سازمانهای تولیدی، خدماتی‌‌،  آموزشی، درمانی، نظامی، پژوهشی و نظایرآن را در بخشهای  دولتی و خصوصی، با ابعاد گوناگون کاربردهای  مفاهیم اساسی روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت و به ویژه با روانشناسی بهره وری ، فراهم آورد. پروفسو دکتر محمود ساعتچی که اکنون؛  (۱) سمت Provost (عالی ترین رتبه علمی و آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار بر اساس سلسه مراتب آکادمیک بین المللی و ریاست شورای عالی آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار و ریاست دو دپارتمان علمی را با سمت Head of Faculty)، (۲) ریاست مؤسسه پژوهشی علوم انسانی پارس، (۳) مدیریت مؤسسه روانشناسی بهره وری  و قبلا نیز مسئولیت مرکز خدمات  مشاوره ای سلامت ذهن را عهده دار بوده ، به عنوان  ارائه دهنده،  ‌تدوین کننده، معرف  و پیش کسوت زمینه جدیدی از روانشناسی کاربردی تحت عنوان روانشناسی بهره وری، شناخته می شود.

سالهای بسیار، پروفسو دکتر محمود ساعتچی در این اندیشه بوده است که دلیل یا دلایل پائین بودن سطح بهره وری ملی در کشورمان ایران، کدامند؟ چرا  ملت هایی نظیر ایران، یونان، روم، مصر و … باستان در دوره هایی از تاریخ جهان، ظهور و پس از گذشت دوره ای از زمان، سقوط پیدا کرده اند و جزء کشورهای پیشرفته جهان، تلقی نمی شوند؟ آشنایی اتفاقی وی با نظریات مورخ مشهور آمریکایی، یعنی آنگوس مادیسون در کتاب وی تحت عنوان مراحل سرمایه داری در جهان  و به ویژه  با این نقطه نظر او که؛  ظهور و سقوط ملت ها با افزایش و کاهش بهره وری ملی آنان رابطه مستقیم دارد، پروفسو دکتر محمود ساعتچی را  در این اندیشه فرو برد که؛ عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای کشورمان ایران، کدامند؟ او در بیش از چهار دهه فعالیت آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و کار با هزاران فرد، خانواده  و سازمان، دریافته بود که بهره وری ملی در شرایطی افزایش پیدا می کند که سازمانهای فعال در یک کشور، به سطوح بالاتر بهره وری، دست یابند. در آن هنگام،‌ او توانسته بود حدود ۱۴۵۰  کارگاه آموزشی  را برای هزاران مدیر (سطوح عالی، میانی و پایه) سازمانهای کشور ( در بخش های دولتی و خصوصی) برگزار کند و یادداشت های مربوط به هر کارگاه آموزشی را در پاسخ به این سؤال از مدیران که:  ” فهرست مشکلات شما در دستیابی به سطوح بهینه بهره وری سازمانی و  راه حلهای  عملی موجود برای حل هر مشکل، کدامند؟”، با دقت بررسی و این پاسخ ها را طبقه بندی نماید. پس از بررسی دقیق پاسخ های هزاران مدیر به این سؤال بنیادی،‌ متوجه شد که می توان کلیه عوامل و موانع انسانی بهره وری  سازمان ها را در ۶ عامل درون سازمانی اصلی،۱۳ عامل درون سازمانی ُمکمل و همچنین۱۳ عامل برون سازمانی، طبقه بندی کرد. براین اساس، نظریه چند عاملی بهره وری و پارادایم یا مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان (ُمناباماس)  را ارائه داد و پس از چندی نیز برای اولین بار زمینه‌  روانشناسی بهره وری را به دانش روانشناسی در جهان، اضافه کرد. از آن پس، وی فعالیت خود را معطوف معرفی این نظریه  و مدل واره  به جامعه مدیران کشور و همچنین به استادان و دانشجویان رشته های مختلف روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، و مهندسی صنایع،  ساخته است.

پروفسو دکتر محمود ساعتچی در تلاش برای تحقق بخشیدن به این اعتقاد خود می باشد که: در زمان حاضر، بخش عظیمی از بودجه سالانه کشور ما، از طریق فروش منابع تمام شدنی و زیرزمینی، تامین می شود.  با توجه به این واقعیت به شرطی می توانیم در جنگ اقتصادی دهه های قرن بیست و یکم و اقتصاد آزاد جهانی پیروز شویم  و آرمان های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و … خود را تحقق بخشیم و در نتیجه آن، در ردیف کشورهای مستقل، آزاد و آبرومند جهان درآییم که با تدوین بهینه نظام اداری کشور موجباتی را فراهم آوریم که هیچ فردی به ُپست مدیریت گماشته نشود، مگر این که؛ شغل او را با روش های علمی تجزیه و تحلیل و سپس ارزیابی کنیم؛ وی را با بهره گیری از روش های علمی برای پُست مدیریت انتخاب نماییم؛ او را در دوره های آموزشی لازم و اثربخش شرکت دهیم   و سپس عملکرد شغلی وی را به شیوه ای جامع و استفاده از روش های علمی، ارزیابی کنیم. با اجرای این فعالیت های اساسی و در نتیجه آن، گذر از مرحله بحران مدیریت در سازمان های کشور که اکنون به دلایل متعدد و شناخته شده گرفتار آن هستیم و آشنا ساختن کلیه مدیرانِ سازمان های گوناگون کشور با مفهوم  اَبَررهبری، می توان امیدوار بود که؛ از مرحله فروش ذخایر زیرزمینی تمام شدنی عبور کنیم و همانند کشورهای پیشرفته جهان، به مرحله فکر فروشی  برسیم.  در این صورت، بهره وری شغلی کارکنان، بهره وری سازمان ها و در نتیجه بهره وری ملی کشور ما نیز همانند کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، آلمان و … تا حد بهینه، افزایش خواهد یافت؛ از دیدگاه جهانیان ملت ایران مردمی آرمانگرا، پیشرفته و آبرومند، شناخته خواهد شد و نیز مردم ایران فرصتهای طلایی را که در زمان حال برای تحقق بخشیدن به چنین آرمان هایی در اختیار دارند، از دست نخواهند داد.

تا کنون از پروفسو دکتر محمود ساعتچی بیش از ۱۳۷ مقاله علمی روانشناختی، جامعه شناختی، پژوهشی، انتقادی و … در فصلنامه ها، ماهنامه ها، مجلات هفتگی و روزنامه ها به چاپ رسیده و ۳۳  عنوان کتاب درسی دانشگاهی را تالیف، ترجمه و اقتباس، ترجمه و تلخیص نموده و همچنین ۲ کتاب دیگر را تحت عناوین،  فرهنگ روانشناسی و زمینه های وابسته و روانشناسی کسب و کار، آماده چاپ نموده است. فهرست نمونه ها یا  بخش هایی از فعالیت های تحصیلی، پژوهشی، انتشاراتی، مشاوره ای و … وی، در زیر ارایه گردیده است.

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:

لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴٫

لیسانس نظامی از دانشکده پیاده نظام ارتش ( شیراز) در سال ۱۳۴۵٫

فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۷٫

دکترای تخصصی روانشناسی صنعتی( Ph.D.) از دانشگاه اله آباد(Allahabad  University  ) هندوستان در سال ۱۳۵۳٫

طی دوره تخصصی راهبردها، فنون و روشهای عملی کاربرد روانشناسی در برگزاری دوره های آموزش مدیریت ویژۀ اَبر مدیران درکالج هِنلی ( Henly) به مدت یک ماه درانگلستان( لندن ) در سال ۱۳۵۷٫

 

سوابق خدمات دانشگاهی و غیر دانشگاهی:

آمارگر و رئیس منطقه آمار، اداره آمار، سال  ۱۳۴۱ ( به مدت ۳ ماه ).

محقق اجتماعی، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، سال ۱۳۴۴ ( به مدت ۳ ماه).

افسر تستینگ (ستوان دوم )، مرکزتستینگ نیروی هوایی (در دوران خدمت نظام وظیفه).

محقق و کارشناس اداره کل آزمایش و انتخاب سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۱۳۴۶  تا ۱۳۵۳).

مدرس موظف و دانشجوی دوره دکترای روانشناسی ، دانشگاه اله آباد  هندوستان  ( ۱۳۵۱ تا۱۳۵۳).

مدرس مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی و معاون قسمت آزمون سازی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (۱۳۵۰تا ۱۳۵۳).

عضو هیأت علمی  و رئیس قسمت انتشارات و ترجمه، مرکز آموزش مدیریت دولتی ( ۱۳۵۳ تا  ۱۳۵۴).

عضو هیأت علمی و مدیر امور مطالعات و پژوهش مرکز آموزش مدیریت دولتی، ( ۱۳۵۴تا ۱۳۵۵٫

عضو هیأت علمی  و سرپرست گروه مربیان آموزشی (کارشناسی ارشد )، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سال ۱۳۵۷ به مدت ۹ ماه.

عضو هیأت علمی  و سرپرست موقت  مرکز آموزش مدیریت دولتی، ( ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰).

مؤسس، مشاور و رواندرمانگر دفتر مشاوره روانشناسی، ( ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۲).

عضو هیأت علمی مجتمع دانشگاهی علوم ادرای و بازرگانی،‌ ( ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴).

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی و مشاور جهاد خودکفائی نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران( ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ مأموریت).

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی  و مشاور معاونت امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱ مأموریت).

عضو هیأت علمی  گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۸).

عضو منتخب استادان و دبیر کمیته ارتقای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۶۷ تا  ۱۳۷۷).

عضو منتخب استادان و دبیر کمیته ارتقای دانشکده حسابداری و مدیریت  دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲).

عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی (۱۳۷۸ تا مهرماه ۱۳۸۳).

عضو گروه دولت، سخنران و معاون کمیسیون اشتغال: راهکارها و مسائل مربوط  در دومین همایش ملی کار ( اردیبهشت ماه ۱۳۸۰).

عضو گروه دولت، سخنران و معاون کمیسیون  اشتغال: راهکارها و مسائل مربوط در سومین همایش ملی کار ‌(اردیبهشت ماه ۱۳۸۱).

عضو گروه روانشناسی کار در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی (وابسته به وزارت کار وامور اجتماعی از ۱۳۷۸ تا  ۱۳۸۲).

رئیس گروه علمی روانشناسی کار در مؤسسه کار و تامین اجتماعی (وابسته به وزارت کار وامور اجتماعی از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲).

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم انسانی پارس  ( از ۱۳۸۳ تا کنون ).

رئیس مؤسسه روانشناسی بهره وری ( از ۱۳۸۳ تا کنون ).

رئیس مرکز خدمات مشاوره ای سلامت ذهن ( از ۱۳۸۲ تا کنون ).

کارشناس برنامه های موفقیت تحصیلی و … در رادیو سلامت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( هر روز هفته به مدت ۶ ماه ).

 

کتاب ها:

الف: کتاب هایی که فقط در کتابخانه ملی، کتابخانه دانشگاه ها، کتابخانه سازمان ها و بعضی از کتابخانه های شخصی، موجود است :

(۱) ساعتچی، محمود (۱۳۴۷)، مصاحبه استخدامی، انتشارات دهخدا، چاپ اول.

(۲) ساعتچی، محمود (۱۳۵۶)، اصول و فنون اجرای مصاحبه:  استخدامی، ارزشیابی و مشاوره ای، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

(۳)ساعتچی، محمود(۱۳۵۷)، مقالاتی چند در زمینه روانشناسی کار، امور استخدامی، مدیریت، سازمانیو …، کتابخانه فروردین، چاپ اول.

(۴)ساعتچی، محمود(۱۳۷۰)،روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم.

(۵)ساعتچی، محمود(۱۳۷۵)،اصولروانشناسی و کاربرد آن: خلاصۀ متون درسی، انتشارات بنیان، چاپ اول.

(۶)ساعتچی، محمود (۱۳۷۷ )، سرپرستان جبهه مقدم:  از دیدگاه روانشناسی کار و بهره وری،  مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول (فروردین).

(۷) ساعتچی، محمود  (۱۳۷۸)،روانشناسی کاربردی  برای  مدیران: درخانه، مدرسه و سازمان، مؤسسه  نشرویرایش، ویراست دوم، چاپ پنجم.

(۸) ساعتچی، محمود ( ۱۳۷۹)، روانشناسی کار: کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، ویراست اول، چاپ اول (تابستان).

(۹) ساعتچی، محمود ) a1385)، روانشناسی کاربردیبرای مدیران: درخانه، مدرسه، سازمان و جامعه، مؤسسه نشر ویرایش، ویراست سوم، چاپ هشتم  (بهار).

(۱۰) ساعتچی، محمود (b1385(، مشاوره  و رواندرمانی:  نظریه ها و  راهبرد ها، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ سوم (بهار).

(۱۱) ساعتچی، محمود(۱۳۸۶)، روانشناسی بهره وری: ابعاد کاربردی  روانشناسی کار، صنعتی و سازمانی، مؤسسه نشرویرایش، ویراست دوم، چاپ ششم ( بهار).

(۱۲) اسمیت، ای. و دیگران (۱۳۹۰)، زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد، ترجمه و تلخیصِ پروفسو دکتر محمود ساعتچی و همکاران،انتشارات گَپ،چاپ ۴(اسفند).

 

ب :  کتاب هایی که در بازار کتاب های درسی دانشگاهی، موجود است:

(۱۳) ساعتچی، محمود (۱۳۷۷)،نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی،انتشارات سخن، چاپ اول  (تابستان).

(۱۴) ساعتچی، محمود ( a1387)، روانشناسی  و کاربردهای آن:متون درسی به  زبان  انگلیسی، نشر جنگل، چاپ اول ( تابستان ).

(۱۵) ساعتچی، محمود (b1387)، دانستنی های روانشناسی: پرسش ها و پاسخ ها، نشر علم، چاپ اول (پاییز).

Neil R. Carlson,(2008), Psychology and it’s Application, Adapted & Briefed by(16)Mahmood Saatchi(2008), Jungle Publications.

(۱۷) مان، نرمان ل . ( a1388)، اصول روانشناسی: اصول سازگاریآدمی، ترجمه و اقتباس پروفسو دکتر محمود ساعتچی، انتشارات امیرکبیر، جلد اول، چاپ شانزدهم.

(۱۸) مان، نرمان ل. (b1388)، اصول روانشناسی: اصول سازگاری آدمی، ترجمه و اقتباس پروفسو دکتر محمود ساعتچی، انتشارات امیرکبیر، جلد دوم،چاپ پانزدهم.

(۱۹)ساعتچی، محمود (c1388)، اصول  و فنون  اجرای  مصاحبه؛ استخدامی،  ارزشیابی  و  بالینی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ویراست دوم،چاپ چهارم.

(۲۰)ساعتچی، محمود (d1388)، نظریه پردازان  و نظریه ها در روانشناسی  و  مدیریت،  نشر جنگل، چاپ اول.

(۲۱) ساعتچی، محمود)۱۳۸۹)، چگونه  مصاحبه کنیم، چگونه  مصاحبه  شویم؟،  مؤسسۀ نشر ویرایش، چاپ دوم (پاییز).

(۲۲) ساعتچی، محمود (۱۳۹۱)، پرسش ها و پاسخ ها در روانشناسی، انتشارات معین، چاپ اول.

(۲۳) ساعتچی، محمود (۱۳۹۳)، روانشناسی بهره وری راهبردی:آسیب شناسی و مدیریت راهبردی موانع انسانی بهره وری شغلی و سازمانی،

مؤسسه  نشرویرایش، ویراست سوم، چاپ هشتم، (بهار).

(۲۴) ساعتچی، محمود (۱۳۹۳)، بهداشت  روانی در محیط  کار: با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی، مؤسسه نشرویرایش،چاپ پنجم (تابستان).

(۲۵) ساعتچی، محمود و دیگران (۱۳۹۳)، آزمون های روانشناختی، مؤسسه نشر ویرایش،چاپ چهارم (تابستان).

(۲۶) ساعتچی، محمود(۱۳۹۳)، روانشناسیکار: کاربرد روانشناسی درکار، سازمان  و مدیریت، مؤسسه نشر ویرایش، ویراست سوم، چاپ ۲۵ (پاییز).

(۲۷) ساعتچی، محمود (۱۳۹۳)،  نظریه های  مشاوره  و  رواندرمانی، مؤسسه  نشر ویرایش،  چاپ پنجم، (پاییز).

(۲۸) ساعتچی، محمود(۱۳۹۳)، روانشناسی مدیریت، مؤسسه نشر ویرایش ، چاپ چهارم (پاییز).

(۲۹) ساعتچی، محمود  (۱۳۹۳)، مبانی رفتارِ سازمانی، رفتار و بهره وری سازمانی با نگرشی بومی، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ اول (پائیز).

(۳۰) ساعتچی، محمود و دیگران (۱۳۹۳)،واژه نامه روانشناسیو زمینه های وابسته،  نشر جنگل ، چاپ دوم.

 

(۳۱) هوکسِما، نولِن و دیگران (۱۳۹۳)، زمینهروانشناسیِ اتکینسون و هیلگارد، ترجمه و تلخیصِ پروفسو دکتر محمود ساعتچی و همکاران، انتشارات گَپ، ویراستِ

دوم، چاپ هفتم.

(۳۲) ساعتچی، محمود (۱۳۹۳)، فرهنگ روانشناسی، انتشارات مُعین، چاپ اول.

(۳۳) ساعتچی، محمود (۱۳۹۳)، روانشناسی صنعتی و سازمانی،مؤسسه نشرویرایش، چاپ ششم (زمستان).

(۳۴)آندرو ج. دوبرین (۱۳۹۴)، روانشناسی کاربردی:اثربخشی فردی و سازمانی،ترجمه و اقتباس پروفسو دکتر محمود ساعتچی و دیگران، مؤسسه آموزش عالیآزاد ماهان، زیر چاپ.

ج :آثاری که به وسیلۀ دیگران ترجمه یا اقتباس شده، ولی مقدمه یا پیشگفتارآن به وسیلۀ پروفسو دکتر محمود ساعتچی، به نگارش درآمده است:

(۳۵) ایسو آهولا و براد هتفیلد (۱۳۷۲)، روانشناسی ورزش: با رویکرد روانی و اجتماعی، ترجمۀ رضا فلاحی و محسن حاجیلو،انتشاراتسازمان تربیت بدنی، معاونت امور فرهنگی و آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش، چاپ اول.

(۳۶) وین دایر(۱۳۸۶)، سر رشتۀ زندگی را بدست بگیرید:”خودسازی”، ترجمۀ مسعود خُلدی، انتشارات بوعلی، چاپ یازدهم،

(۳۶)نقره کوب مقدم،حبیب اله و جایدری، آزیتا(۱۳۷۶)، کاربرد روانشناسی در دندانپزشکی، انتشارات جزیل.

 

نمونه هایی از ۱۳۸مقاله های به چاپ رسیده:

 • استخدام، مصاحبه و چند نکته، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۲۸ تیرماه.
 • چرا مردم کمک نمی کنند، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۲۶ آذرماه.
 • امتحان، استخدام وبعد، روزنامه کیهان، سال   ۱۳۴۷، ۱۴ دیماه.
 • آگاهی به حرکات طبیعی جمعیت و نقش آن در پیشرفت، روزنامهکیهان، سال ۱۳۴۷، ۱۷ دی ماه.
 • چرا تخصص ها با مشاغل رابطه ای ندارد؟، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، دی ماه
 • مالیات پزشکان و تصمیمی مکمل آن، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۲ بهمن ماه.
 • تنها معرفی مقاطعه کار متخلف کافی نیست، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۵ بهمن ماه.
 • فیلم فارسی و تماشاگران آن، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۶ بهمن ماه.
 • قوانین لغو نشده مغایر قانون جدید خانواده است، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۱۰ بهمن ماه.
 • اول باطوم بعد تماشا، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۱۲ اسفند ماه.
 • تنها متهم کردن جوانان مشکلی راحل نمی کند، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۱۲ اسفند ماه.
 • زبان وادبیات فارسی دچار آشفتگی شده است، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۷، ۱۷ اسفند ماه.
 • مالیات حقوق وکارمند دولت، روزنامه کیهان، سال۱۳۴۷، ۱۷ اسفند ماه.
 • نسل دیروز وامروز در برابر مشکلات اداری کشور، روزنامهکیهان، سال ۱۳۴۷، ۲۴ اسفند ماه.
 • یک خبر برای رفع بی خبری، روزنامه‌ کیهان، سال ۱۳۴۸، ۱۲ فروردین ماه.
 • تنها مجازات قانونی متقلبین مواد غذائی دردی را دوا نمی کند، روزنا مه کیهان، سال ۱۳۴۸، ۲۱ فروردین ماه.
 • اگر مسؤلین شهر احساس مسؤلیت می کردند، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۸، ۲۷ فروردین ماه.
 • فیلم فارسی ومسئله اصالت و پیام آوری، روزنامه‌ کیهان، سال ۱۳۴۸، ۹ تیرماه.
 • لیاقت مطرح است نه زن یا مرد بودن،‌ روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۸، ۱۵ تیرماه.
 • به مردان فردا درس امروز را نیاموزید، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۸، ۲۷ مرداد ماه.
 • سیاحان و سازمانی که آنها را جلب می کند، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۸،‌ شهریور ماه.
 • افزایش جریمه های رانندگی و نظر یک استاد، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۸، مهرماه.
 • قانون عرضه و تقاضا و اجاره خانه، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۸، آبان ماه.
 • تدریس اجباری و سرنوشت دانش آموزان، روزنامه کیهان، سال ۱۳۴۸، ۱۵ آذرماه.
 • چگونه می توان در اولین برخورد با دیگران، برآنها اثر مطلوبی گذاشت؟، مجله فنون اداری، سال۱۳۴۸، شماره ۲۳، مهروآبان ماه.
 • روانشناسی در خدمت مدیریت، مجله فنون اداری، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۵ ، آذر و دی ماه.
 • روانشناسی در خدمت مدیریت: مصاحبه استخدامی ( قسمت اول )، مجله فنون اداری، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۶ ، فروردین و اردیبهشت.
 • اتخاذ تصمیم و نقض آن، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۹، خرداد ماه.
 • روانشناسی در خدمت مدیریت: مصاحبه استخدامی ( قسمت دوم )، مجله‌ فنون اداری، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۷، خرداد وتیرماه.
 • پیری، دوره کمال ونگرانی؛ در سنین پیری، چگونه زندگی کنیم؟ مجله‌ وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۱۰ ، تیر ماه.
 • برای این کلاهبرداری ها چه فکری کرده اید؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۱۳، تیر ماه.
 • چگونه در جمع صحبت کنیم؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۱۴، مرداد ماه.
 • چگونه تصمیم بگیریم؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۱۵، مرداد ماه.
 • چگونه بر خود مسلط شویم؟‌ مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۱۶، مرداد ماه.
 • آیا به خود اعتماد دارید؟‌ مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸ ، شماره ۱۸، مرداد ماه.
 • فیلم فارسی ومسئله اصالت و پیام آوری، روزنامه‌ کیهان، سال ۱۳۴۸، ۹ تیرماه.
 • قهر اداری وارباب رجوع، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۱۹، شهریور ماه.
 • چگونه می توان شانس موفقیت خود را در امتحانات بالا برد؟ مجله وحید (هفته نامه) ، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۰، شهریور ماه.
 • آیا برای خود برنامه ‌روزانه صحیحی تنظیم کرده اید؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال  ۱۳۴۸،  شماره ۲۱، شهریور ماه.
 • چگونه عادات مثبت را در خود به وجود آوریم؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۲، شهریور ماه.
 • احضار ارواح و مشکلات ما، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۳، مهرماه ( بخش اول ).
 • چگونه می توان از نا شکیبا ئی و بد خُلقی گریخت؟ مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۴ ، مهر ماه ( بخش دوم).
 • هوش و تأ ثیر تربیت برآن،‌ مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۵، مهر ماه.
 • هوش و تأ ثیر تربیت بر آن، مجله وحید (هفته نامه) ، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۶، مهر ماه.
 • اصول و فنون راهنمائی در ایران (معرفی کتاب)، مجله وحید (هفته نامه) ،سال ۱۳۴۸، شماره ۲۷،  مهرماه.
 • روانشناسی در خدمت مدیریت: آیا میل به انجام کارها در افراد ارثی است ؟‌، مجله فنون اداری، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۹، مهر و آبان.
 • کشورهای در حال توسعه در۳۰ سال آینده، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۸، آبان ماه.
 • مدیران و نما یشگاه کتاب، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۲۹، آبان ماه.
 • نیکوکاران وآنها که تظا هر میکنند ، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۳۰، آذرماه.
 • انسان گرسنه: سفره فقیر تهی … اما بستر بینوا بارور است…، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۳۱ آذر ماه.
 • روانشنا سی تجربی (معرفی کتاب)‌، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ۳۲، آذر ماه.
 • آنسوی چهره ها (معرفی کتاب)، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸، شماره ،۳۳  آذر ماه.
 • روانشناسی بالینی (معرفی کتاب)، مجله وحید (هفته نامه)، سال ۱۳۴۸،  شماره  ۳۴، دی  ماه.
 • تاریخ روانشنا سی: مقدمه، مجله وحید (ماهانه)، سال ۱۳۴۸،  شماره ۱، دی ماه.
 • روانشنا سی در خدمت مدیریت: چگونه می توان کارمندان را از نظر لیا قت رتبه بندی کرد؟ مجله فنون اداری، سال ۱۳۴۸، شماره ۳۱ بهمن و اسفند ماه.
 • آغاز روانشنا سی درفلسفه: فلسفه تجربی اوایل قرن نوزد هم در انگلستان مجله وحید (ماهانه)، سال ۱۳۴۸، شـما ره ۳، (بخش ۱).
 • آغاز روانشنا سی در فلسفه: فلسفه تجربی در انگلسـتان در اوایل قرن نوزد هم، مجله وحید (ماهانه)، سال ۱۳۴۹، شماره  ۴، (بخش۲).
 • روانشنا سی در خدمت مدیریت: مشاوره و راهنمایی کارمندان به منظوررتبه بندی آنها از نظر لیا قت و شا یستگی، مجله فنون اداری ،سال ۱۳۴۹، شماره ۳۲، فروردین واردیبهشت ماه.
 • تهیه و استاندارد کردن آزمون رفتار سرپرستی و مقایسه رفتار سرپرستی در ایران وهند، مجله روانشناسی، سال ۱۳۴۹، شماره های ۱۴ و  ۱۵، آذرماه.
 • آغاز روانشنا سی در فلسفه: روانشنا سی فلسفی در اوایل قرن نوزدهم، ژرژ هربات، مجله وحید (ماهانه)، سال ۱۳۴۹، شماره ۵، اردیبهشت ماه.
 • آغاز روانشنا سی در فلسفه:‌ روانشناسی فلسفی قرن نوزدهم درآلمان، هرمن لوتز، مجله وحید (ماهانه)، سال ۱۳۴۹، شماره ۶،  خردادماه.
 • ارزشیابی خصوصیات وصفات در مصاحبه، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۳، شماره ۱۷، تابستان.
 • مصاحبه گروهی و نحوه اجرای آن، مجله مدیریت امروز، سال۱۳۵۳، شماره ۱۸،  پا ئیز.
 • روانشناسی، آزمونهای استخدامی و مسئولان امور استخدامی، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۳،  شماره ۱۹، زمستان.
 • مشاور کارکنان وخصوصیات و وظایف او، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۴، شماره  ۲۰، بهار.
 • مصاحبه ارزشیابی: انواع و فنون اجرای آن، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۴، (قسمت اول) ، شماره ۲۱، تابستان.
 • مصاحبه ارزشیابی: انواع و فنون اجرای آن، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۴، (قسمت دوم)، شماره ۲۱، پائیز.
 • پژوهشی در زمینه رفتار سرپرستی در ایران و هند، مجله مدیریت امروز ، سال ۱۳۵۴،  شماره ۲۲، زمستان.
 • انگیزه،‌ ناکامی و کارآئی کارکنان، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۵، شماره ۲۴، بهار.
 • یادگیری، آموزش بزرگسالان و مسئول بهبود منابع انسانی، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۵، شماره ۲۵، تابستان.
 • تجزیه و تحلیل شغل و استفاده از نتایج آن در امور استخدامی، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۵، شماره ۲۶ ، پائیز.
 • اثر عوامل موقعیتی در رهبری موفقیت آمیز، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۵، شماره ۲۷ ، پائیز.
 • تئوری و روشهای انتخاب و استخدام کارکنان (قسمت اول)، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۵، شماره ۲۸، زمستان.
 • تئوری و روشهای انتخاب و استخدام کارکنان (قسمت دوم)، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۶، شماره ۲۹، بهار.
 • تئوری کسب انگیزه و ایجاد تغییر مطلوب در شخصیت، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۶، شماره ۳۰، تابستان.
 • اثر سازمان بر فرد، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۶، شماره ۳۲، زمستان.
 • شبکه های ارتباطی و رفتار سازمانی، مجله مدیریت امروز، سال ۱۳۵۷، شماره ۳۳، بهار.
 • الزامات تحقیق در مدیریت، مجله پژوهشکده، سال۱۳۵۷، شماره ۲، تابستان.
 • الگوهای موثر سرپرستی وانتخاب وآموزش سرپرستان، مجله پژوهشکده، سال ۱۳۵۷، شماره ۴، پائیز.
 • سوء رفتار با کودکان، نشریه‌ روانشناسی، مرکز روانپزشکی رازی، سال ۱۳۶۶، شماره ۱۵٫
 • مدیران و پدیده ترور شخصیت در سازمان، ماهنامه تدبیر، سال ۱۳۷۰ ، شماره ۱۶، مهرماه.
 • آیا مدیران هم می توانند احساس خوشبختی کنند، ماهنامه تدبیر، سال  ۱۳۷۰، شماره ۱۸، آذرماه.
 • مدیر بیمار ـ کارمند سالم، کارمند بیمار ـ مدیرسالم، ماهنامه تدبیر، سال ۱۳۷۰، شماره ۱۹، دی ماه.
 • سازمان و پریشانی روانی، ماهنامه تدبیر، سال ۱۳۷۰، شماره ۲۰ ، بهمن ماه.
 • نگرش کارکنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی وترک خدمت، مجموعه مقالات، سال ۱۳۷۰، دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامهطباطبا یی، دورۀ اول، شماره ۴، زمستان.
 • انواع بیماریهای روانی، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال ۱۳۷۱، شماره ۲۱، اردیبهشت ماه.
 • سلامت روانی، گنجینه ناشناخته سازمان، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی ،سال  ۱۳۷۱، شماره ۲۲، خرداد ماه.
 • نگرش کارکنان وشیوه های تغییر آن در سازمان، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال ۱۳۷۱ ، شماره ۲۶، مهرماه.
 • مدیران و پذیرش اندیشه و پیشنهادهای دیگران، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال ۱۳۷۱، شماره ۳۰، بهمن ماه.
 • مدیران وآفتی به نام شایعه، ماهنامه تدبیر، سال ۱۳۷۲، شماره ۱۲، خرداد ماه.
 • مدیران و دگرگونیها، آموزش و توسعه، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال ۱۳۷۲، شماره ۴۰ ، بهمن ماه.
 • بهداشت روانی در محیط های کارگری، ماهنامهزمینه، سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سال ۱۳۷۲، شماره ۲۲٫
 • سبب شناسی رفتار مدیران و کارکنان تحت نظارت آنان از دیدگاه نظریه اِسناد، فصلنامه مدیریت دولتی، سال ۱۳۷۲، شماره ۲۱٫
 • طرح مسائل آموزش مدیریت در ایران از دیدگاه روانشناسی کار، فصلنامه مدیریت و توسعه، سال ۱۳۷۸، مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت (دوره اول)،  شماره ۲۰، پائیز.
 • عوامل مؤثر بر بهره وری ملی از دیدگاه روانشناسی کار و بهره وری، ماهنامهپیام ارتباطات، سال ۱۳۷۸، وزارت پست و تلگراف وتلفن (سال سوم)، شماره ۵، مرداد و شهریور ماه.
 • مدل نظامدار جذب، آموزش، ارزشیابی و به کارگیری اثربخش نیروی انسانی شاغل در دانشگاههای کشور، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه  علامه طباطبایی، دوره اول، سال ۱۳۷۸، شماره پنجم.
 • سرپرستان جبهه مقدم از دیدگاه روانشناسی کار و بهره وری، ماهنامه کار و جامعه، سال ۱۳۸۰ (قسمت اول)، شماره ۳۹، تیرماه.
 • سرپرستان جبهه مقدم از دیدگاه روانشناسی کار و بهره وری، ماهنامه کار و جامعه، سال ۱۳۸۰ (قسمت دوم)، مردادماه.
 • بیکاران را به خلاقیت و نوآوری ترغیب کنیم،‌ هفته نامه‌بازار کار، سال ۱۳۸۰، ۵ خرداد ماه.
 • بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی، مجله علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت، سال ۱۳۸۱، شماره ۳۷  و ۳۸٫
 • علل عدم تحقق برنامه سوم توسعه و برنامه های اشتغال،‌ هفته نامه بازار کار، سال ۱۳۸۱، ۱۸ خردادماه.
 • رفتار مصرف کننده و تبلیغات، فصلنامه پژوهش و سنجش (ویژه تبلیغات بازرگانی و رسانه)، سال ۱۳۸۱، شماره ۲۹، بهار.
 • Sinha, & Saatchi,Mahmood (1974) , A comparative study  of supervisory orientation among Indian & Iranian supervisors, Indian Journal of Psychology, Vol. 52, pp. 228-239.

 

عناوین دروس تدریس شده در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دو رشته روانشناسی و مدیریت (از سال ۱۳۴۸ تا کنون):

الف: در دورۀ کارشناسی؛ بررسی مقدماتی نظریه های رواندرمانی، آسیب شناسی روانی روانشناسی مرضی، بهداشت روانی،  سمینار مسائلِ روانشناسی بالینی در ایران و جهان، روانشناسی عمومی، پژوهشهای  عملی/ انفرادی در روانشناسی، روانشناسی مدیریت، پژوهشهای عملی/انفرادی در روانشناسی بالینی، نگرش و تغییر آن، کـاربردِ مـقـدماتـی روش  های درمان، روانشناسی کـار، روانشناسی پویایی گروه، سمینارِ روانشناسی یادگیری و آموزش بزرگسالان، کاربرد روانشناسی در مدیریت بیمارستانی، روانشناسی صنعتی، روش تدریس، روانشناسی نظامی، روانشناسی کارکنان، روانشناسی سازمانی، فنون میزان کردن آزمون های روانی، مبانی و مفاهیم بزرگسال آموزی، اصول و فنون اجرای مصاحبه، مبانی روانشناسی جهانگردی و… .

 

ب: در دورۀ کارشناسی ارشد، دانشوری و دکتری؛ اصولِ روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی پیشرفته متونِ روانشناسی بالینی به زبان انگلیسی، رفتار سازمانی پیشرفته، متون روانشناسی، مباحث جدید در آسیب شناسی روانی، رفتار و روابط انسانی در سازمان ها، بررسـی روابـط فرد و سـازمان، مـدیریت تـحول یا توسعهسازمان، روابط انسانی در مدیریت،  روانشناسی آموزش، فنون انتخاب و استخدام، روانشناسی بهره وری، مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل رفتار در سازمان های اداری و… .

 

دانشگاه ها و مراکزِ آموزشی محلِ تدریس:

تهران:  مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی، مدرسه عالی آمار، مدرسه عالی پارس، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، مدرسه عالی شمیران، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران، گروه روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی مدرسه عالی دختران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، سازمان مدیریت صنعتی، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزآموزش و پژوهش صنایع ملی، مرکز آموزش و پژوهش صنعتی ایران، گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مؤسسۀ آموزش عالی آزاد ماهان( در دورۀ دکترا).

اصفهان : گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان و گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی.

لاهیجان: مدرسه عالی مدیریت گیلان.

رودهن: دانشگاه آزاد اسلامی (گروه روانشناسی).

کرج: گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه آموزش و مطالعات مدیریت ( وابسته به وزارت نیرو).

ارومیه: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

نَراق: مرکز آموزش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی.

ارسنجان:  دانشگاه آزاد اسلامی (گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی).

مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی (گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی).

 

تحقیقات:

مجری طرح تحقیقاتی با عنوان؛ بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی (ازدیدگاه   مدیران). سرمایه این طرح به وسیله مؤسسه کار و تأمین اجتماعی تأمین گردیده  و گزارش نهایی آن نیز در مهرماه سال ۱۳۷۸،  به  چاپ رسیده است.

مجری طرح تحقیقاتی با عنوان؛ بررسی همه گیری شناسی پریشانیهای روانی و اختلالهای رفتاری در تهران. سرمایه این طرح به  وسیله نهاد ریاست جمهوری (شورای  پژوهشهای علمی کشور)  تأمین شده و ناظر طرح نیز دانشگاه علامه طباطبائی بوده است و گزارش نهایی این تحقیق در فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به چاپ رسیده است.

اقتباس آزمون هوش کلامی (بر اساس آزمون هوش کلامی  آیزنک)به زبان فارسی در ایران (این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

اقتباس و طراحی آزمون هوش غیر کلامی (بر اساس آزمون هوش غیر کلامی آیزنک) در ایران (این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

تهیه و میزان کردن مقیاس ارزیابی عملکرد آموزش دهنده (این فعالیت پژوهشی ادامه دارد).

تهیه ومیزان کردن آزمون رفتار سرپرستی به زبان انگلیسی (از این آزمون در صنایع هند استفاده می شود).

همکاری در تهیه طرحِ تحقیقاتی تحت عنوان: علل و عوامل مؤثر درافزایش بهره دهی صنایع ایران و همچنین  تهیه آزمون رضایت  شغلی (سازمان مدیریت صنعتی).

همکاری در طراحی و اجرای پروژه تحقیقاتی طلوع، جهاد خود کفایی نیروی هوایی (در دوران جنگ ایران و عراق).

طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی نگرش کارکنان شرکت لوازم پزشکی.

طراحی و اجرای طرح تحقیقاتی مشکلات انسانی کار از دیدگاه مدیران ایران خودرو.

مجری طرح تحقیقاتی با عنوان؛ عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی در بین کارگران نساجی در تهران، این طرح  تحقیقاتی در کارخانجات پارچه بافی ممتاز واقع در جنوب تهران انجام گرفته و سرمایه آن  به وسیله مؤسسه کار و تأمین اجتماعی تأمین  شده و تاریخ اعلام نتایج آن نیز سال ۱۳۸۱ می باشد.

مجری طرح بررسی همه گیری شناسی اختلال فرسودگی شغلی در بین کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تعیین عوامل درون سازمانی موثر بر آن در این شرکت ، سرمایه این طرح به وسیله شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأمین شده و در بهار سال ۱۳۸۳ به اتمام رسیده است.

 

مشارکت در تحقیقات:

ناظر طرح تحقیقاتی تحت عنوان؛ تاریخچه آموزش، پژوهش، کاربرد و دستاوردهای روانشناسی صنعتی و سازمانی در ایران، پژوهشگر: دکتر رضا کرمی نوری، بودجه این طرح تحقیقاتی به وسیله مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و در سال  ۱۳۷۹ به چاپ رسیده است.

 

تشکیل کارگاههای آموزشی و همایش ها:

در طی سالهای ۱۳۵۳ تا کنون، پروفسو دکتر محمود ساعتچی توانسته است بیش از۲۴۸۰ همایش (کارگاههای آموزشی یک تا سه روزه) را برای کارکنان و به ویژه مدیران سطوح سه گانه عالی، میانی و پایه سازمانهای گوناگونِ دولتی (وزارتخانه ها،  ارتش و نیروهای  انتظامی، بیمارستانها، شهرداریها، بانکها، دانشگاهها، سازمان صدا و سیما، متروی تهران و …) و بخشهای خصوصی (سازمانهای تولیدی، خدماتی، آموزشی، پژوهشی و …)  در تهران و کلیه شهرستانهای ایران، برگزار کند. زمینه ها وموضوعات این  همایش ها مباحث گوناگون سه زمینه علمی زیر بوده است:

مباحث مرتبط با روانشناسی بهره وری:

(۱) نظریه چند عاملی بهره وری: عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانها، (۲) بهره وری بهینه شغلی و سازمانی، (۳) هدایت و اثرگذاری، (۴) ارزیابی جامعِ عملکردِ شغلی کارکنان، (۵) آموزش و توسعه مهارتهای شغلی کارکنان،‌ (۶) انتخابِ علمی کارکنان، (۷) مشوقهای مالی و ارزشیابی مشاغل، (۸)‌ تجزیه و تحلیل مشاغلِ سازمان، (۸) بهداشتِ روانی در محیط کار، (۱۰) فرهنگ و جَوِ سازمانی، (۱۱) سازمانها یا گروههایغیر رسمی، (۱۲) خلاقیت و نوآوری در کار و سازمان، (۱۳) سالم سازی شبکه های ارتباطی در سازمان، (۱۴) تغییر و اصلاح نگرشها در سازمان، (۱۵) انگیزش و رضایت شغلی، (۱۶) کارپژوهی، ایمنی و سوانح درمحیط کار، (۱۷) فساد اداری، (۱۸) مدیریت زمان، ( ۱۹) گروههای مُنسجم، (۲۰) توسعه سازمان (مدیریت تحول سازمان ).

مباحث مرتبط با روانشناسی کار؛ کاربرد  روانشناسی در کار، سازمان  و مدیریت: (۱) تاریخچه روانشناسی کار، (۲) کاربردهای روانشناسی در محیط کار، (۳) تفاوتهای فردی در کار، (۴) روابط فرد و سازمان، (۵) نظریه های رهبری اثربخش در سازمان، (۶) آزمونهای استخدامی، (۷) آموزش اثربخشِ مدیریت، (۸) نظریه های یادگیری و آموزش کارکنان، (۹) نگرشهای جدید در آموزش کارکنان، (۱۰) ارزشیابی دوره های آموزشی، (۱۱) نظریه های انگیزش شغلی، (۱۲) انگیزش پیشرفت، (۱۳) فعالیتهای گروهی در کار و بازرگانی، (۱۴) جدول زمانی کار، ( ۱۵) طراحی محیط کار، (۱۶) مشاور کارکنان، (۱۷) زنان و بهره وری سازمانی.

مباحث مرتبط با روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه،‌ مدرسه، سازمان و جامعه: (۱) سبکهای رهبری در خانواده، (۲) رهبری اثر بخش در مراکز آموزشی، (۳) رهبری و مدیریتِ اثربخش در کلاس درس، (۴)  آسیب شناسی رفتارِکارکنان در سازمان، (۵ ) نشانه ها و طبقه بندی اختلالهای روانی، (۶) ترورِ شخصیت در سازمان، (۷) اعتیاد در سازمان، (۸) شخصیتهای نابهنجار در سازمان، (۹) ویژگیهای شخصیتهای سالم در سازمان، (۱۰) مدیر در نقش مشاور، (۱۱) چکیده نظریه ها و فنون مشاوره و رواندرمانی، (۱۲) مدیران و تجدید حیات سازمان، (۱۳) سبب شناسی ، ماهیت و آثار شایعه، ‌(۱۴) آسیب شناسی رانندگی در شهرها.

 

عضویت ها:

 • عضو سابق انجمن روانشناسی هند.
 • عضو سابق کانون علوم اداری ایران
 • عضو سابق انجمن بین المللی روانشناسی کاربردی.
 • عضو سابق انجمن بین المللی روانشناسی کاربردی.
 • عضوافتخاری سابق کمیته اجرایی دفتر یونسکو در ایران به مناسبت سال جهانی کودک در سال ۱۳۵۷٫
 • عضو سابق کانون روانشناسان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • عضو سابق مرکز تحقیقات بهره وری (دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی).
 • عضو انجمن روانشناسی ایران، ( عضو هیات مدیره ۱۳۸۳-۱۳۸۵).
 • عضو سابق کمیته روانشناسی کار، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی (وابسته به وزارت کار و تأمین اجتماعی).
 • عضو سابق شورای آموزش، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی (وابسته به وزارت کار و تأمین اجتماعی).
 • عضو سابق هیأت تحریریه و مشاوران علمی فصلنامه مدیریت وتوسعه، مؤسسه تحقیقات وآموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو).
 • عضو سابق هیأت تحریریه مجله علمی خلاقیت شناسی و کارآفرینی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر از پائیز سال ۱۳۸۱٫
 • عضوسابق شورای تحصیلات تکمیلی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، ازسال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۷۷٫
 • عضو سابق منتخب اعضای هیأت علمی و مسئول کمیته ارتقاء دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، از سال ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۷۱٫
 • عضو سابق منتخب اعضای هیأت علمی و مسئول کمیته ارتقاء ،دانشکده حسابداری ومدیریت دانشگاه علامه طباطبائی از سال۱۳۸۰  تا ۱۳۸۳٫
 • عضو سابق شورای بهداشت حرفه ای و مسئول کمیته روانشناسی شغلی، وزارت امور خارجه، ازتابستان سال ۱۳۸۰ تا پائیز سال ۱۳۸۱٫
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
 • عضوکمیسیون تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
 • عضو شورای ادوارِ هیأت مدیره انجمن روانشناسی ایران و… .
 • عضو شورای سیاست گذاری مؤسسۀ آموزش عالی آزاد ماهان و مدرس دوره های دکترای مدیریت کسب و کار(DBA).

 

مصاحبه ها:

 • روانشناسی در مدیریت، مجله زمینه، سال ۱۳۷۱، شماره ۱۹، بهمن ماه.
 • بهداشت روانی در محیط های کارگری، مجله زمینه، سال ۱۳۷۲، شماره ۲۲، اردیبهشت ماه.
 • آموزش و توسعه ملی، مجله فرهنگ و توسعه، سال ۱۳۷۲، شماره ۸، مهر و آبان ماه.
 • ریشه های فقدان بهره وری در کار، ماهنامه پیام ایران خودرو، سال ۱۳۷۹، شماره ۵۲، بهمن ماه.
 • کار درمانی، سلامت روانی را به بیماران باز می گرداند، روزنامه‌ جام جم، سال ۱۳۷۹، شماره ۲۶۲،  شنبه  ۲۷ اسفندماه و…  .

 

میزگردها:

 • تیم سازی و اهداف سازمان های نوین، ماهنامه پیام ایران خودرو، شماره ۵۶، خرداد ماه ۱۳۸۰٫
 • کاربرد پژوهش در مدیریت، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۱، اردیبهشت ماه ۱۳۷۰٫

 

عناوین سخنرانی در کنگره ها و سمینارها در ایران:

الف : ایراد سخنرانی

 • فشار روانی ناشی از بیماری جسمی مُزمن و نقش خانواده درآن، سمینار ا سترس و بیماریهای روانی، مجموعه مقالاتِ اولین سمینار استرس و بیماریهای روانی،  دانشکده روانشنا سی وعلوم تر بیتی (دانشگاه علامه طبا طبا ئی) ، از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال۱۳۷۰٫
 • روانشناسی و مسائل انسانی در محیط کار، دانشگاه پدافند ملی، پائیز سال ۱۳۵۶٫
 • آشنایی با روانشناسی صنعتی، اولین سمینار انجمن روانشناسی ایران، انجمن روانشناسی ایران (در دانشگاه تهران)، ۹ دی ماه سال ۱۳۵۵ (خلاصه این سخنرانی در شماره های ۱۴ و ۱۵ مجله روانشناسی به چاپ رسیده است).
 • آموزش و یادگیری بزرگسالان، دانشگاه سپاهیان انقلاب (هشتپر طوالش)، زمستان سال ۱۳۵۶٫
 • نگرش کارکنان درباره عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترک خدمت، سمینار بررسی مسا ئل اداری ایران (دانشگاه علامه طبا طبا ئی)، مجموعه مقالات سمینارمسائل اداری ایران، هتل لاله تهران، سال ۱۳۶۹٫
 • رهبری و مدیریت اثر بخش در کلاس درس، سمینار مد یریت آموشی، مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت آموزشی، دانشکده  روانشناسی  و علوم تر بیتی، دانشگاه علامه طبا طبا ئی، سال ۱۳۷۰٫
 • روشهای تشخیص و درمان بیماریهای روانی در بین فرهنگهای منزوی، سمینار راهنما یی و مشاوره، مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمایی و مشاوره،‌ دانشکده روانشناسی و علوم تر بیتی، دانشگاه علامه طبا طبا ئی، سال ۱۳۷۲٫
 • شایعه و آثار آن در جامعه، خلاصه مقالات جنگ روانی،  پژوهشکده  علوم دفا عی استراتژیک  دانشکده امام حسین (ع)، ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۲٫
 • نگرش کارکنان درباره‌ عوامل مؤثر در رضایت شغلی و ترک خدمت، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل اداری  ایران، سال ۱۳۷۲٫
 • علل و عوامل شناخته شده برای فشار روانی تجربه شده توسط مدیران مشاغل در صنایع ایران، سومین سمپوزیوم سراسری استرس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،‌ سال ۱۳۷۴٫
 • مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثر بخش نیروی انسانی در آموزش عمومی کشور، هما یش علمی ـ کار بردی بهبود کیفیت آموزش عمومی ، خلاصه مقالاتهمایش  علمی ـ کاربردی  بهبود  کیفیت آموزش  عمومی،  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، آذرماهسال۱۳۷۴٫
 • مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی، سمینار ایمنی و صنعت نفت، خلاصه مقالاتِ سمینار ایمنی و صنعت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، سال ۱۳۷۴٫
 • روشهای تشخیص و درمان بیماریهای روانی در بین فرهنگهای منزوی، اولین سمینار راهنمایی و مشاوره، سال ۱۳۷۴٫
 • مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثر بخش نیروی انسانی در سازمان زندانها،  نخستین هما یش سرا سری علمی ـ تخصصی، شیوه های نوین مدیریت زندانها و اصلاح و تربیت زندانیان، خلاصه مقالات نخستین همایش سراسری علمی ـ تخصصی مدیریت زندانها  و اصلاح و تربیت زندانیان، سازمان زندانها و اقدامات تأ مینی و تربیتی کشور، مرکز آموزش و پژوهش، اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۶٫
 • ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی عدم تمایل نسبت به کار و فعالیت گروهی در کشور، نخستین هما یش توسعه تشکلهای اقتصادی، اتاق بازرگانی و صنا یع و معادن ایران، ۷ دی ماه سال ۱۳۷۶٫
 • ابعاد جامعه شناختی و روانشناختی بهره وری در سازمان، مجموعه مقالات نخستین همایش جامعه شناسی و مدیریت،  سازمان مد یریت صنعتی، سال ۱۳۷۶٫
 • رویکرد التقاطی در مشاوره و رواندرمانی، دومین سمینار راهنما یی و مشا وره، مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمایی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تر بیتی، دانشگاه علامه طبا طبا ئی، سال ۱۳۷۷٫
 • روانشناسی شایعه: شایعه و آثار آن در دوران جنگ، همایش جنگ روانی، مجموعه مقالات جنگ روانی، پژوهشکده علوم دفاعی دانشکده امام حسین (ع)، سال ۱۳۷۷٫
 • روانشناسی بهره وری، سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، تهران ـ ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۱٫
 • نگرش مدیران سازمانهای مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در رابطه با عوامل و موانع انسانی بهره وری، اولین همایش نقش روانشناسی دربهره وری منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۱٫
 • عوامل و موانع انسانی بهره وری در دانشگاه های کشور (بررسی علل و عوامل درون سازمانی اصلی و مکمل کارآیی و اثربخشی کارکنان دردانشگاه ها)، سخنرانی در گردهمایی سالانه رؤسای دانشگاه های کشور در سال ۱۳۸۱٫
 • بررسی علل و عوامل انسانی بهره وری در سازمان های صنعتی کشور، اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، مؤسسۀ مطالعات بهره وری و منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سوم و چهارم آبانماه ۱۳۸۲، محل سمینار سالن اجلاس سران.
 • معرفی عوامل و موانع انسانی بهره وری در سازمانهای مسئول آموزش و پرورش کشور و ارائه مدلی جهت آسیب شناسی منابع انسانی در این سازمانها، وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی: دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها، پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۸۲ در سالن فردوسی دانشگاه تهران.
 • روانشناسی بهره وری ،سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، سازمان توانیر، شرکت متن،‌ تهران ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۱٫
 • عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر فشار روانی و فرسودگی شغلی (‌مقاله ویژه‌ همایش)،‌ همایش فشار روانی (‌استرس )‌و فرسودگی شغلی،‌ ساری سه شنبه  ۱۹ اسفندماه ۱۳۸۲٫
 • بررسی همه گیرشناسی یا مطالعه فراوانی و توزیع پریشانیهای روانی و اختلالهای رفتاری در جمعیت تهران، دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵٫
 • روانشناسی بهره وری راهبردی برای مدیران بانک رفاه کارگران، یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳٫
 • شیوه های اثربخش یادگیری در مؤسسۀ آموزش عالی آزاد ماهان (ساختمان شماره ۲)، یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳٫
 • چالش های مدیران در دولت یازدهم و شیوه های مقابله با این چالش ها در کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱ در محل سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما، پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ (سخنران و رئیس کنفرانس دو روزه).
 • اصول و فنون اجرای مصاحبۀ استخدامی و ارزشیابی برای دوره های چندگانۀ دکترای مدیریت کسب و کار در مؤسسۀ آموزش عالی آزاد ماهان در تاریخ های جمعه ۲۴ مرداد، جمعه ۷ شهریور، پنجشنبه ۱۳ شهریور، پنجشنبه و  جمعه ۲۷ و۲۸ شهریور، پنجشنبه و جمعه ۳  و ۴مهر، ۱۳۹۳٫
 • شیوه های افزایش بهره وری در پژوهش های مرتبط با علوم رفتاری در محل سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما،
 • شیوه های علمی و عملی افزایش بهره وری شغلی کارکنان و سازمان در همایش روانشناسی کسب و کار (برندهای برتر) در استان البرز، جهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۳٫

Traditional methods of therapy in different cultures, second Asian Psychotherapy Congress, Psychotherapy in East (Dialogue Among Civilizations, 29th Sep -1st Oct 2004, Tehran , Iran.

ب : داوری مقالات

 • دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق، سازمان توانیر، شرکت متن و با همکاری برق منطقه ای تهران، تهران ۲۳ خردادماه ۱۳۸۰٫
 • سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق،‌ سازمان توانیر، شرکت متن، تهران ۲۸ و ۲۹ خردادماه  ۱۳۸۱٫

 

شرکت در مجامع علمی خارجی:

 • سخنرانی در آکادمی علوم هند، تحت عنوان ابعاد روانشناختی سرپرستی مؤثر، شعبه آکادمی علوم هند در شهر دانشگاهی اله آباد، هندوستان، مردادماه سال ۱۳۵۴٫
 • شرکت در سمینار تهیه و استفاده از آزمونها در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه آزاد هلند، آمستردام، ۱۴ تا ۱۹ تیرسال  ۱۳۵۵٫
 • شرکت در سومین کنگره بین المللی روا نشناسی فرهنگها و سخنرانی در زمینه تهیه و استاندارد کردن آزمونهای رفتاری و مقایسه رفتار سرپرستی در دو کشور ایران و هند، دانشگاه تیلبرگ، هلند، از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ تیرماه ۱۳۵۵٫
 • شرکت در نوزدهمین کنگره جهانی روانشناسی کاربردی، مونیخ (آلمان)، از تاریخ ۷ تا ۱۴ مرداد ماه سال  ۱۳۵۷٫

 

مسئولیتهای جنبی دیگر:

 • مدیر داخلی مجله فنون اداری و رئیس دفتر کانون علوم اداری ایران، از سال ۱۳۵۱تا ۱۳۵۶٫
 • مسئول نشر و انتشار فصلنامه مدیریت امروز (در زمان تصدی ریاست قسمت انتشارات و ترجمه در مرکز آموزش مدیریت دولتی)، از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳٫
 • مدیر بیستمین دوره مدیریت عالی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، از ۱۶ اردیبهشت تا ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۷٫
 • مدیر و مسئول برگزاری امتحانات ورودی دوره فوق لیسانس مرکز آموزش مدیریت دولتی درطی سالهای تحصیلی ۵۷ ـ ۱۳۵۶ و ۵۸-۱۳۵۷٫

 

نگارش مقدمه یا پیشگفتار در کتابها:

 • دایر، وین، سررشته زندگی را به دست گیرید، ترجمه مسعود خُلدی، انتشارات بوعلی، چاپ پنجم، بهار سال ۱۳۷۱٫
 • دایر، وین، نقاط ضعف شما، ترجمه مصطفی رحیم زاده، انتشارات بوعلی، چاپ اول، تابستان سال ۱۳۷۲٫
 • فلاحی، رضا و حاجیلو، محسن، روانشناسی ورزش، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، سال ۱۳۷۲٫
 • نقره کوب و جایدری آزیتا، روانشناسی برای دندانپزشکان، شرکت انتشارات جزیل، چاپ اول، سال ۱۳۷۶٫

 

فعالیتهای پژوهشی ، اجرائی و مشاوره ای

 • مجری امتحانات استخدامی کارکنان مورد نیاز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران، از بهمن تا اسفند سال ۱۳۷۰٫
 • شرکت در گردهمایی سراسری اساتید دانشکده های علوم تربیتی، روانشناسی و مسئولین ستادی و اجرائی وزارت آموزش و پرورش، سال۱۳۷۱٫
 • عضو کمیته برنامه ریزی و آموزش مرکز امور زنان، بهمن ماه سال ۱۳۷۷٫
 • عضو کمیته بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان رشته پزشکی، معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت تشکیل دفاتر مشاوره  روانشناسی در دانشکده های پزشکی)، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۱٫
 • مجری طرح انتخاب مدیران وکارشناسان مورد نیازشرکت روهام گاز، سال ۱۳۸۰٫
 • سردبیر ماهنامه شورای بهداشت حرفه ای، وزارت امور خارجه، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱٫

 

نظریه پردازی:

 • ارائه دهنده نظریه چند عاملی بهره وری ساعتچی ( این نظریه بر اساس همکاری هزاران مدیر در سطوح عالی، میانی و پایه سازمانهای گوناگون در کشور و بررسی نتایج حاصل از برگزاری حدود ۱۵۰۰ کارگاهِ آموزش مدیریت در سازمانهای گوناگون تدوین گردیده است) و پارادایم یا مدل واره معروف به  مُدل نظام مند انتخاب وبه کارگیری اثربخش منابع انسانی درسازمان که با کلمه مخفف  مُناباماس، نشان داده شده است.
 • تدوین، طراحی و نگارش کتاب روانشناسی بهره وری: ابعاد کاربردی روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی سازمانی و در نتیجه، ارائه این رشته جدید به دانش روانشناسی، این رشته جدید کاربردی بر اساس مشکلات انسانی بهره وری در سازمانهای کشور تدوین گردیده و تلاش شده است تا حد امکان ابعاد بومی آن مورد توجه قرار گیرد.
 • پیشنهاد دهنده زمینه جدیدی از روانشناسی کاربردی تحت عنوان روانشناسی صنعتی بالینی که تحت عنوانِ روانشناسی کاربردی برای مدیران: در خانه، مدرسه، سازمان و جامعه تدوین و به صورت کتاب درسی دانشگاهی به چاپ رسیده است.

 

نمونه هایی از تقدیر نامه ها:

 • تقدیر نامه، اسفندماه ۱۳۶۹، شرکت در سمینار بررسی مسائل اداری ایران، تهران، اعطا کننده تقدیر نامه؛ رئیس دانشگاه علامه طبا طبائی.
 • تقدیر نامه، مشارکت فعال در برگزاری سمینار جنگ روانی، دانشگاه امام حسین، اعطا کننده تقدیر نامه، سرتیپ پاسدار علیرضا عندلیب/ رئیس دانشگاه امام حسین.
 • تقدیر نامه، ۲۷/ ۲ / ۱۳۷۱، مشارکت در اولین سمینار راهنمایی و مشاور ه، دانشگاه علامه‌طباطبائی، اعطا کننده تقدیر نامه معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی.
 • تقدیر نامه، بهمن ماه ۱۳۷۲، همکاری با ماهنامه تدبیر، مجله تدبیر سازمان مدیریت صنعتی، اعطا کننده تقدیر نامه جعفر مرعشی، مدیر مسئول ماهنامه‌ تدبیر و رئیس سازمان مدیریت صنعتی.
 • تقدیر نامه، مشارکت در برگزاری دومین سمینار راهنمایی و مشاوره، دانشگاه علامه‌طباطبائی، اعطا کننده تقدیر نامه ؛ رئیس دانشگاه.
 • تقدیر نامه، بهمن ماه ۱۳۷۲، مشارکت در اولین سمینار مدیریت آموزش، دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی، اعطا کننده تقدیر نامه ؛ رئیس دانشکده‌ روانشناسی و علوم تربیتی.
 • تقدیرنامه ، ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۲، مشارکت در همایش فشار روانی (استرس)  و فرسودگی شغلی،  اعطا کننده تقدیر نامه، دکتر رمضان حسن زاده، معاون پژوهشی و دبیر همایش، دکتر مهرداد ایرانی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ساری و رئیس همایش.
 • تقدیرنامه، ۶ اسفندماه ۱۳۸۲، ارائه مقاله در اولین همایش علمی استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش با تأکید بر استانداردهای منابع انسانی، اعطا کننده تقدیرنامه، عفت عباسی، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش( تصاویر تعدادی از این تقدیر نامه ها در وبسایتwww.profsaatchi.ir  آورده شده است).

و….

 

همکاری با جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران:

 • این همکاری در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق به صورت مأموریت از دانشگاه و به مدت یکسال و هر هفته یک روز، ادامه داشته است.

 

همکاری با صدا و سیما:

پروفسو دکتر محمود ساعتچی از سال ۱۳۵۳تا کنون در برنامه های گوناگون علمی، اجتماعی، پژوهشی، میزگردها، مجموعه های داستانی و . . . سازمان  صداو سیما همکاری داشته است. نمونه هایی از این همکاری عبارتند از؛ مشارکت (به عنوان ارائه دهنده یا مشاور طرح) در مجموعه داستانی چه باید کرد؟  (شبکه دو      سیما)،  بهداشت روانی (شبکه اول سیما) و سخنرانیهای هفتگی در رادیو (به مدت یکسال و در رابطه با سال جهانی کودک در اوائل انقلاب) برای خانواده ها.

 

همکاری با شرکت ملی نفت ایران:

از شهریور ماه ۱۳۶۰ به مدت ۹ ماه همکاری با آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران به منظور ساماندهی و طراحی دوره های آموزشی برای کارکنان آن شرکت.

 

همکاری در تنظیم پایان نامه ها و رساله ها:

از سال ۱۳۵۳ تا کنون، پروفسو دکتر محمود ساعتچی راهنمایی بیش از ۲۵۰ رساله دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، را به عهده داشته است؛ دربیش از  ۲۲ رساله دوره کارشناسی ارشد و دکترا،  مشاور بوده  و در بیش از ۵۰ رساله کارشناسی ارشد و دکترا نیز  به عنوان داور، نقش داشته است. فهرست و مشخصات کامل تعدادی از این رساله ها (که امکان دسترسی به آنها فراهم بوده است) به تفکیکِ؛ نام و نام خانوادگی دانشجو، عنوان رساله، دانشکده ودانشگاهی که دانشجو در آن به تحصیل مشغول بوده، دوره تحصیلی، استادان همکار دیگر در هر رساله و همچنین، سال شروع وسال اِتمام رساله، در وب سایت وی ارائه گردیده ا ست.

 

ایمیل: prof.saatchi@bonzhivarbs.com و یا provost@bonzhivarbs.com

وب سایت شخصی: www.profsaatchi.ir