دوره های DBA کوتاه مدت مدرسه کسب و کار بن ژیوار

دوره های DBA کوتاه مدت مدرسه کسب و کار بن ژیوار

DOCTORATE OF BUSINESS ADMINISTRATION FAST TRACK PROGRAMS

دوره های عالی راهبردی مدیریت و راهبری کسب و کار با رویکرد مهارتی و کاربردی

دوره های DBA FastTrack مدرسه کسب و کار بن ژیوار، دوره های عالی مدیریتی و کارآفرینی موجود در کشور با رویکرد مهارتی و کاربردی هستند. این دوره ها تحت نظارت سازمان جهانی کار (ILO) و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور برگزار می گردند.

DBA-SMALL-570x321-300x169 دوره های DBA کوتاه مدت

دوره های DBA کوتاه مدت مدرسه کسب و کار بن ژیوار

رویکرد اصلی این دوره ها، مهارتی و کاربردی است و بر همین اساس بیش از ۷۰% محتوای دوره ها بر اساس مهارت آموزی و ایجاد مهارت های کلیدی برای کارآفرینی، مدیریت راهبردی، راهبری کسب و کار و مبدل شدن به متخصصین و راهبران مهارت گرا و عملگرا در دنیای کسب و کار تدوین گردیده اند. محتوای این دوره ها بر اساس استانداردهای سطح بالای سازمان جهانی کار و با استفاده از محتوای برترین مدارس کسب و کار جهان و نظارت دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی بین المللی همکار با مدرسه کسب و کار بن ژیوار تهیه و تدوین گردیده اند و مطابق با نیازها و ویژگی های بازار ایران تطبیق یافته اند.

سبک آموزشی خاص دوره های DBA مدرسه کسب و کار بن ژیوار بر اساس سه اصل اساسی دانش، مهارت و تجربه استوار است و در طی آن سعی بر ایجاد تغییر نگرش، پرورش شهروند جهانی و آموزش مدیران و کارآفرینان مهارت گرا و عملگرا است.

دوره های DBA FastTrack مدرسه کسب و کار بن ژیوار دارای ویژگی های زیر می باشند:

  • مدت زمان دوره ها: ۱۸ ماه 
  • مجموع ساعات آموزشی: ۴۰۰ ساعت
  • مجموع ساعات پژوهش و پروژه پایانی: ۱۴۰ ساعت
  • مجموع ساعات دوره: ۵۴۰ ساعت
  • محتوای دوره: مهارتی و کاربردی
  • سطح و ارزش مدارک بر اساس نظام ارزیابی جهانی NQF و FHEQ: سطح ۷ قابل پذیرش در کلیه دانشگاه های معتبر جهان در ۱۰۷ کشور عضو ILO
  • گرایش های فعلی دوره: اجرایی
  • مزایای ویژه دوره: دریافت کارت کارآفرینی بین المللی و حمایت های کارآفرینی و شغلی جهانی 

سه کسب و کار بن ژیوار

DBA-SMALL دوره های DBA کوتاه مدت
دوره های DBA در یک نگاه

عنوان دوره: DBA FastTrack
سطح بین المللی مدرک: 7 NQF و FHEQ (کارشناسی ارشد)
مدت دوره: 18 ماه
امتیازات ویژه: فراگیری سریع مهارت های DBA اجرایی

عنوان دوره: DBA Degree
سطح بین المللی مدرک: 8 NQF و FHEQ (دکترای حرفه ای)
مدت دوره: 30 ماه
ویژگی های خاص: دارای 7 گرایش تخصصی

نهادهای ناظر بر دوره های بن ژیوار
un-ilo-logo دوره های DBA کوتاه مدت
itc-ilo-blog-logo2 دوره های DBA کوتاه مدت
Iran_TVTO-logo-B9D362328E-seeklogo.com_ دوره های DBA کوتاه مدت